Přihlášení

Přijímací řízení

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
  • motivační dopis,
  • životopis,
  • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
  • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS, ISBM test, aj.)
  • fotografie (pasová),

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Přijímací řízení pro rok 2018

Příjem přihlášek pro přijímací řízení do 31.8.2018.

Termín přijímacího řízení:
6.9.2018 od 13,00 hodin

Přihlášky (včetně veškeré požadované dokumentace) zasílejte v elektronické podobě na  michaela.sochorova [at] vse.cz a zároveň v tištěné podobě zaneste na přijímací pohovor nebo zašlete na adresu:

International School of Business and Management
Vysoká škola ekonomická v Praze
Michaela Sochorová
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Podmínky přijetí

ISBM klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést nezávaznou registraci, po které obdržíte na Vámi uvedený e-mail další podrobnosti o přijímacím řízení.

Více informací o struktuře  a organizaci studia (termíny konání výuky, předměty, moduly, specializace, závěrečné práce) se dozvíte v sekci Struktura studia.

Kontakt

Máte – li jakýkoliv dotaz ohledně studia MBA, neváhejte nás kontaktovat:

Michaela Sochorová

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A

Telefon:   +420 224 098 542

Email:       michaela.sochorova [at] vse.cz

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA

Telefon (mobil): +420 605 139 317