Termíny

1.6.2018 - 2.6.2018 - Proběhne kurz MBA v ČJ Consumer Behavior

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Proběhne kurz MBA v ČJ Marketing Management

18.5.2018 19.5.2018

Marketing

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům hlubší znalosti o marketingu, zejména z oblasti marketingového řízení a rozhodování, dále rozvíjet schopnosti analyzovat marketingové prostředí s důrazem na rostoucí význam zákazníka. Vzhledem k novým trendům, měnícím se podmínkám v podnikání. Jak marketingový koncept proniká do jiných oblastí společnosti. Podstatou tohoto modulu je také posílení schopnosti pružné specifikace marketingových principů při řešení konkrétních problémů a aplikací. Tento modul věnuje blíže pozornost chování spotřebitele, neboť jeho význam se v oblasti marketingu a řízení zvyšuje.

Modul se skládá ze dvou kurzů:

  • Marketing Management
  • Consumer Behaviour

Výuka Marketing Management (Modul V.) probíhá 18.-19. května 2018 v místnosti RB 438 (4.patro v Rajské budově) na Vysoké škole ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.