Loga

Loga v této sekci jsou určena výhradně pro zástupce médií. Jejich využití se povoluje jen jako doprovodný materiál k redakčním článkům, které mají vztah k International School of Business and Management nebo Vysoké škole ekonomické v Praze. Jakékoliv jiné použití je vázáno na předchozí souhlas marketingového oddělení nebo statutárního zástupce společnosti.

isbm-logo-ceska-verze1

isbm-logo-en-verze1


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague