Termíny

21.9.2018 - 22.9.2018 - Proběhne kurz MBA v ČJ Financial Accounting

Hledat
Pokročilé hledání
Příklad úspěšné aplikace programu MBA v manažerské praxi

Související stránky

Studium MBA na ISBM FPH VŠE mi pomohlo v rozšíření znalostí ve všech oblastech, které potřebuje manažer pro úspěšné zvládání své práce. Jako absolvent technické vysoké školy (ČVUT – fakulta strojní) jsem se setkala s předměty jako je ekonomie, marketing, finanční management, účetnictví atd. jen velice okrajově.
Studium jednotlivých modulů mi pomohlo pochopit základní souvislosti, na základě kterých jsem byla v dalších kurzech schopná své znalosti prohlubovat. Moduly a jejich obsah jsou poskládány logicky a odpovídají přesně potřebám manažerské praxe.
Díky odbornému výkladu, který byl doplněn spoustou příkladů z praxe jsem si dané téma osvojila velmi rychle. V praxi jsem začala okamžitě své nabyté znalosti uplatňovat.
Studium mi nebývale pomohlo  v budování mé profesní kariéry. Již během studia jsem byla několikrát povýšena na vyšší pracovní pozici. Nejprve na pozici provozní ředitelky v našem závodě. Posléze si v Evropě všimli, že se v ČR profiluje odborník v oblasti provozní dokonalosti a byla jsem jmenována na pozici Manager Trim Operational Excellence Europe. S účinností od 1.2.2018 jsem se stala ředitelkou závodu.
Velmi oceňuji profesionální přístup celého týmu ISBM při přípravě kurzů a výběru těch nejlepších přednášejících. Ti jsou na velmi vysoké úrovni a tím je zajištěn vysoký standard výuky. Kvalitu mimo jiné také dokládá akreditace FIBAA a mezinárodní akreditace EQUIS, kterou univerzita získala v roce 2017.
V neposlední řadě musím ocenit velmi přátelskou a kolegiální atmosféru ve studijní skupině. Společné diskuze pomohly nejednomu z nás při řešení konkrétního problému, jelikož se ve skupině sešli lidé z různých oborů, všichni s bohatými zkušenostmi a znalostmi

Průběhem kurzu jsem nadšena a mohu ho jen doporučit.
Ing. Eva Bidlová