Přijímací řízení – MBA studium

Přijímací řízení – MBA studium

Příjem přihlášek pro přijímací řízení do 13. 9. 2017.

Přijímací řízení – pohovor – proběhne 14. 9. 2017 od 14:00h v místnosti RB 436A na VŠE.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague