Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Související stránky

Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) pořádá certifikovaný vzdělávací program Operations Management, který se zaměřuje na eliminaci plýtvání ve všech firemních procesech. Účastníci se seznámí s metodami Kaizen Lean production (5S, Just in Time, Spaghetti diagram, Mizusumashi atd.), s jejichž pomocí mohou snižovat dodací lhůty a zásoby, zvyšovat flexibilitu a produktivitu a optimalizovat kvalitu, a to nejen ve výrobních podnicích, ale i ve službách. Pod vedením zkušených lektorů přitom účastníci implementují jednotlivé metody přímo do vlastní firmy. Součástí programu jsou mimo jiné simulační hry, vizualizace a e-learning.

Vzdělávací program bude probíhat během 22 intenzivních dnů od dubna do prosince 2016. Přesný čas školení bude přizpůsoben s ohledem na časové možnosti účastníků. Cena programu je 48 000,- Kč bez DPH. Absolventi vzdělávacího programu získají certifikát.

  • Podrobný obsah vzdělávacího programu je k dispozici zde. Reference vybraných účastníků jsou k dispozici zde.

Certifikovaný vzdělávací program Operations Management je součástí programu MBA na Fakultě podnikohospodářské VŠE, který se v loňském roce umístil na třetím místě mezi programy MBA v regionu střední a východní Evropy v rámci prestižního žebříčku Eduniversal. Absolventům programu Operations Management budou uznány tři moduly z celkových 11 modulů, které musí být během studia MBA absolvovány. Snížena bude rovněž celková cena za studium MBA (o částku 48 000,- Kč).

„Oceňuji profesionální a zároveň přátelský přístup organizátora, dobře logisticky i organizačně zvládnutý program. Obsah výuky byl pro mě zajímavý a přínosný, nejen proto, že nabídl důkladný vhled do problematiky kvality a přístupu neustálého zlepšování, ale dal mi možnost diskutovat o této problematice s kolegy z různých odvětví, zejména z výroby. Propojil mou praxi obchodního zástupce s pohledem na výrobní procesy, v důsledku čehož jsem získala komplexnější pohled na řízení firmy.“

Adriana Macečková Bašovská, LINET GROUP SE

Přihlášku do pragramu naleznete zde: přihláška

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Dušan Kučera, MBA
Koordinátor programu ISBM
dusan.kucera@vse.cz
+420 224 098 461
+420 724 607 212

 

 

 

Praktický seminář přímo v jedné z firem

Praktický seminář přímo v jedné z firem

Prezentace vlastního zlepšovacího projektu

Prezentace vlastního zlepšovacího projektu

Value stream mapa zpracování objednávky

Value stream mapa objednávky

Prezentace vlastního řešení - modul Total Flow Management

Prezentace vlastního řešení - modul Total Flow Management

Příprava simulační hry - Just in Time

Příprava simulační hry - Just in Time

Průběh jedné ze simulačních her

Průběh jedné ze simulačních her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0163.