Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uznání do MBA

Certifikovaný vzdělávací program Operations Management je součástí programu MBA na Fakultě podnikohospodářské VŠE, který se v loňském roce umístil na třetím místě mezi programy MBA v regionu střední a východní Evropy v rámci prestižního žebříčku Eduniversal. Absolventům programu Operations Management budou uznány tři moduly z celkových 11 modulů, které musí být během studia MBA absolvovány. Snížena bude rovněž celková cena za studium MBA (o částku 48 000,- Kč).

Současným trendem na trhu práce jsou zvyšující se nároky na zaměstnance, na jejich odbornost a specializaci a tím způsobená sílící konkurence na pracovním trhu. V minulých desetiletích bylo vysokoškolské vzdělání považováno za jedno ze zvýhodňujících hledisek při výběru zaměstnanců. Dnes již tento stupeň vzdělání patří ke standardu. Proto je důležité stále rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti. Právě na tuto potřebu reagovala Fakulta podnikohospodářská založením Mezinárodní školy podnikání a managementu (ISBM).

ISBM nabízí jako první a zatím jediný MBA program v České republice, který je akreditovaný prestižní akreditací FIBAA. O výlučnosti programu svědčí jeho umístění v prestižním mezinárodním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking 2014/15. V regionu střední a východní Evropy byl MBA program vyhodnocen jako třetí nejlepší.

Obsahově MBA propojuje potřeby manažerské praxe se současnými trendy a nejnovějšími výsledky výzkumu. Absolventi získají ucelený strategický pohled na řízení společnosti a nadstandardní manažerské vzdělání. Díky tomu studium MBA významně zvyšuje absolventovu hodnotu na trhu práce. Programu mohou využít i zájemci, kteří chtějí absolvovat pouze vybrané moduly. Každý modul totiž vhodně doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy klasického vysokoškolského vzdělání. Do výuky jsou zapojeni učitelé VŠE, zahraniční hostující profesoři i odborníci z praxe. Program lze studovat od září roku 2015 plně v angličtině.

Organizace studia je tvořena modulově, každý modul je složen z dílčích kurzů:

 • Management Basics,
 • HR management,
 • Economic Frameworks,
 • Corporate Governance,
 • Marketing,
 • Accounting, Taxation, and Auditing,
 • Financial Management,
 • Information Management,
 • Strategic Management,
 • Business and Entrepreneurship.

Struktura výuky obsahuje kromě hlavních modulů i dvě ročníkové práce (Term paper, Business project) a závěrečnou diplomovou práci (Master thesis). Jeden z deseti předmětů studia je možno studovat v zahraničí, a to formou krátkodobé studijní stáže na jedné z partnerských univerzit. Těmi jsou Univerzita ZHAW v Curychu a University of Liechtenstein. Více se o struktuře programu dozvíte zde.

ISBM klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium),
 • minimálně 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn,
 • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru.

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.