Termíny

18.6.2018 - 18.6.2019 - Přijímací řízení – MBA studium

Hledat
Pokročilé hledání
Pro zájemce o studium MBA

19219060MBA na ISBM FPH VŠE nabízí:

 • jsme jediná fakulta s prestižní akreditací EQUIS v České republice.
 • zázemí prestižní české univerzity v oblasti ekonomického vzdělání (VŠE), pravidelně se umísťující na předních místech místech v žebříčcích Financial Times a Eduniversal.
 • program MBA na VŠE 2 roky po sobě drží třetí místo pro východní Evropu v rámci žebříčku MBA škol Eduniversal
 • vysoká kvalita studijního programu (první veřejná vysoká škola s prestižní mezinárodní akreditací FIBAA)
 • plně uznatelné vzdělání v Evropě
 • výuka formou dvoudenních soustředění (pátek a sobota)
 • elitní lektoři: vysokoškolští profesoři, experti a specialisté z praxe, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni
 • účinné a moderní výukové metody
 • zázemí veřejné vysoké školy umožňuje přístup k širokému množství elektronických zdrojů, databází, knihovna je vybavena širokým množstvím aktuální literatury i v anglickém jazyce
 • moderní výukové prostory
 • naši vyučující jsou často přímo tvůrci know-how v dané oblasti, můžete se tak učit přímo do zdroje
 • možnost studia vybraného modulu na zahraniční partnerské univerzitě
 • úspěšní absolventi, kteří úspěšně využili titul MBA k rozvoji kariéry

Pro přihlášení vyplňte registrační formulář.

Cena studia

 • Školné je 250.000 Kč bez DPH při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem do 1.ročníku.
 • Při úhradě školného ve 2 splátkách (na začátku 1. a 2. ročníku) je školné 280.000 Kč bez DPH.
 • Při úhradě školného v 5 splátkách (na začátku každého semestru) je školné 310.000 Kč bez DPH.
 • DPH je 21%.
 • Cena zahrnuje kompletní školné po dobu standardní doby studia, která činí 2,5 roku.
 • Možnost stipendia při splnění stanovených podmínek - viz níže.
 • Slevy pro firmy vysílající více zaměstnanců.
 • Slevy pro dlouhodobé partnery Fakulty podnikohospodářské.

Stipendia

Na základě odevzání odborné práce budou stipendijní komisí vybrány tři práce. Nejlepší práce bude ohodnocena slevou 30.000,- Kč na školném, druhá 20.000,- Kč, třetí nejlepší práce 10.000,- Kč.

Navržené téma musí schválit přijímací komise.

Rozsah práce je minimálně 12 normostran čistého textu, tzn. nepočítaje titulní stranu, obsah a seznam použité literatury.
Počet uchazečů zpracovávajících jedno téma není omezen.

Podmínky přijetí

ISBM klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
 • minimálně 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
 • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Přihlášení ke studiu

Přihlásit ke studiu se můžete elektronicky. Nejprve je třeba provést nezávaznou registraci, po které obdržíte na Vámi uvedený e-mail další podrobnosti o přijímacím řízení.

Více informací o struktuře  a organizaci studia (termíny konání výuky, předměty, moduly, specializace, závěrečné práce) se dozvíte v sekci Struktura studia.

Přijímací řízení

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

 • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
 • motivační dopis,
 • životopis,
 • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
 • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
 • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS, ISBM test, aj.)
 • fotografie (pasová),

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Přijímací řízení pro rok 2018

Příjem přihlášek pro přijímací řízení do 16.6.2018.

Termín přijímacího řízení:
18.6.2018 od 13,00 hodin

Přihlášky (včetně veškeré požadované dokumentace) zasílejte v elektronické podobě na  michaela.sochorova [at] vse.cz a zároveň v tištěné podobě zaneste na přijímací pohovor nebo zašlete na adresu:

International School of Business and Management
Vysoká škola ekonomická v Praze
Michaela Sochorová
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

 

Kontakt

Máte – li jakýkoliv dotaz ohledně studia MBA, neváhejte nás kontaktovat:

Michaela Sochorová

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A

Telefon:   +420 224 098 542

Email:       michaela.sochorova [at] vse.cz

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA

Telefon (mobil): +420 605 139 317