Termíny

18.6.2018 - 18.6.2019 - Přijímací řízení – MBA studium

Hledat
Pokročilé hledání
Akreditace

Kvalita školy je zaručena prvotřídními odborníky s akademickou a profesionální kvalifikací, používanými výukovými metodami a systémem hodnocení vyučujících i všech procesů školy. Úroveň školy podporuje i vysoká kvalita přijímaných studentů. Jedním ze základní požadavků kladených na uchazeče o studium programu MBA je praxe v oboru. Ta při samotném studiu umožňuje studentům vzájemně si předávat poznatky z různých oborů, typů firem a pozic a později při uplatnění absolventů zaručuje snazší aplikovatelnost poznatků a dovedností v praxi.

Vysoká škola ekonomická v Praze, konkrétně Fakulta podnikohospodářská, která je odborným garantem výuky, staví na své dlouhodobé tradici přední školy ekonomického zaměření v zemi. Je akreditována a pravidelně kontrolována Akreditační komisí MŠMT ČR.

Fakulta podnikohospodářská získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak řadí po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. V regionu střední a východní Evropy se stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala. Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD, je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou.

Program MBA je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Akreditace FIBAA potvrzuje vysokou kvalitu studia a staví tak ISBM na úroveň ostatních MBA programů v Evropě. I díky tomu je námi poskytované vzdělání v Evropě plně uznatelné.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) je evropský mezinárodní akreditační subjekt se sídlem v Bonnu. FIBAA zaručuje, že všechny školy, které akredituje, splňují přísné standardy kvality a postupy v souladu s mezinárodními požadavky, o nichž bylo rozhodnuto, zejména s tzv. Boloňským procesem.

FIBAA akreditace