Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekt „Udržitelná podniková zodpovědnost jako základ etického jednání v podnikatelském prostředí.“  Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: +420 224 098 441

Cíl projektu

Položení základu pro stanovené téma jako oblasti myšlenkového zaměření, přípravy výuky a aplikace v univerzitním vzdělávání s jeho propojením do podnikové praxe. Plánovaný transfer vědomostí je důležitý pro zaplnění mezery ve vědomostech o „udržitelné společenské odpovědnosti“ podniku obecně a managementu konkrétně. Připravovaná východiska budou základem pro zavedení této tematiky do výzkumu a výuky nejprve na VŠE a později na dalších českých univerzitách. Transferem vědomostí je pověřena  švýcarská „School of Management and Law“ na „Zurich University of Applied Sciences“ (ZHAW). Tato instituce se vyznačuje výukou a výzkumem, jež jsou zaměřeny na podnikovou praxi. Pro oblast „udržitelné společenské odpovědnosti“ má k dispozici osvědčené odborníky. VŠE v Praze touto cestou pokračuje ve spolupráci se ZHAW, která již velmi úspěšně začala v roce 2012.