Termíny

21.9.2018 - 22.9.2018 - Proběhne kurz MBA v ČJ Financial Accounting

Hledat
Pokročilé hledání
FPH se zařadila mezi 1 % nejlepších byznys škol světa, jako jsou HEC Paris nebo London Business School

FPHdnes získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila po bok univerzit, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. V regionu střední a východní Evropy se stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala.

Akreditační komise European Foundation for Management Development (EFMD) udělila FPH akreditaci EQUIS, kterou získávají pouze nejlepší manažersky orientované fakulty. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 168 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Ve střední a východní Evropě se akreditací může pochlubit ještě polská Kozminski University, ruská Graduate School of Management (St. Petersburg University) a slovinská Faculty of Economics (University of Ljubljana).

Akrediační proces trval dva roky. Komise hodnotila fakultu na základě informací poskytnutých v tzv. sebehodnotící zprávě, následného auditu procesů na místě a ověření všech zjištění důkladnými rozhovory s vedením fakulty i univerzity, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery.

Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD, je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou.

Jsem rád, že Fakulta podnikohospodářská VŠE nyní oficiálně patří mezi světovou špičku,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „O kvalitě fakulty vypovídá ale i pravidelné umisťování dvou našich oborů v prestižním žebříčku Financial Times, stejně jako excelentní hodnocení našich absolventů zaměstnavateli.“