Performance Tuning Academy

PERFORMANCE TUNING® ACADEMY

Související stránky

Co je Performance Tuning® Academy?

Performance Tuning® Academy na International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze je první institucí v Evropě, na které lze získat odbornou kvalifikaci v mladém oboru Performance Tuning®.

Tento obor je charakteristický principem „nedonášet řešení zvenku, vytěžit jej zevnitř, z vnitřních zdrojů“. Obor ve firemní praxi zohledňuje vlastnosti tzv. živých systémů. Uplatňuje přitom vědecké poznatky posledních desetiletí integrované v tzv. systemickém přístupu (systémový přístup zaměřený na specifika živých systémů).

 

Pro koho je Performance Tuning® Academy určena?

Pro účinnost aplikace postupů oboru Performance Tuning® při zacházení s organizacemi i jednotlivci je Performance Tuning® Academy vyhledávána lidmi z firemní praxe i praxe nekomerčních organizací pro následující důvody:

 • získat dovednosti zvyšování výkonu uvnitř domovské organizace – využívají zaměstnanci společností a jejich zaměstnavatelé pro získání schopnosti zvyšování výkonu a řešení souvisejících problémů pro svoji firmu
 • získat know-how pro strategické zacházení s vlastní organizací, zvyšování jejího výkonu a reálné dosahování změn v praxi – využívají „stratégové“ společností, jednatelé, členové top managementu, majitelé společností pro efektivnější zacházení se svojí firmou jako živým systémem
 • získat odbornou kvalifikaci v oboru PT pro budoucí komerční působení na evropských trzích – využívají profesionálové v oblasti firemního poradenství pro splnění odborných podmínek budoucího licenčního partnerství v evropském regionu

 

Jak lze na Performance Tuning® Academy studovat?

Na Performance Tuning® Academy lze absolvovat postupně 8 teoretických modulů a 3 výcvikové moduly.

Teoretické moduly:

 • Systemický přístup
 • Performance Tuning® Leadership
 • Performance Tuning® Strategické řízení
 • Performance Tuning® organizací
 • Systemický marketing
 • Performance Tuning® nevědomých zdrojů
 • Fúze a akvizice v Performance Tuning®
 • Restrukturalizace a insolvence v Performance Tuning®

Praktické výcvikové moduly:

 • Performance Tuning® Coaching (110 hodin, rozsah 1 semestr)
 • Performance Tuning® Master Certified (112 hodin, rozsah 1 semestr)
 • Komplexní systemické koučování (230 hodin, rozsah 2 semestry

 

Na Performance Tuning® Academy je možné absolvovat jeden či více modulů, které zájemce pro svoji praxi aktuálně potřebuje, nebo absolvovat celý program Performance Tuning® Academy v rozsahu, který odpovídá kvalifikační přípravě na vypracování a komisionální obhajobu absolventské práce. K tomuto kroku frekventanti postupně absolvují dle svých možností a svého tempa jednotlivé moduly tak, aby prokázali celkem šest teoretických modulů a minimálně 200 hodin praktických výcvikových modulů. Při splnění těchto podmínek zakončuje absolvent své studium obhajobou své odborné práce. Na základě takto prokázaných odborných znalostí získá absolvent certifikaci PERFORMANCE TUNING® SPECIALIST od International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze. Termíny jednotlivých modulů jsou postupně vypisovány v průběhu dvou po sobě jdoucích studijních semestrů a otevírají se při jejich naplnění dostatečným počtem studentů.

 

Jaké jsou perspektivy uplatnění absolventa Performance Tuning® Academy?

Absolventi jednotlivých parciálních modulů mohou být velmi účinnými partnery managementu svých domovských firem pro zvyšování výkonu zaměstnanců firmy či celé organizace. Pokud má absolvent ve své domovské organizaci také příslušné strategické kompetence, může své kompetence uplatnit jako velmi účinný změnový manažer či strategický manažer zacházející s celou organizací směrem ke splnění dlouhodobých strategických cílů. Z tohoto důvodu studium některých vybraných modulů volí nejen zaměstnanci společností, ale také majitelé a členové nejvyšších řídících orgánů společností.

Absolventi celého programu Performance Tuning® Academy se v budoucnu mohou stát důležitými vyhledávanými experty pro komerční uplatnění know-how oboru na volném trhu. Kmenoví zaměstnanci s certifikací  Performance Tuning® Specialist jsou nutnou podmínkou pro získání licenčních oprávnění ke komerčnímu působení na evropských trzích.

 

Kde se lze dovědět více informací o oboru Performance Tuning®?

Komplexní úvod do oboru Performance Tuning® byl poprvé v české odborné literatuře proveden v knize Podnikové řízení, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing, a.s.,  autoři:  prof. Ing. Jan Váchal, CSc., Ing Marek Vochozka, MBA, Ph.D. a kolektiv. ISBN 978-80-247-4642-5

 

Další informace naleznete na oborových stránkách:

http://performancetuning.cz/

Své přihlášky a dotazy zasílejte na email:  michaela.sochorova@vse.cz, telefon: +420 224 098 542, nebo na poštovní adresu: Michaela Sochorová, ISBM – Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4 – 130 67 Praha 3