Management kvality

Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) během roku 2014 realizovala pilotní projekt  OP VK, který pokračuje v letech 2015-2016.

Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0163.

Vzdělávací program oslovuje  především vedoucí pracovníky a specialisty středního a vyššího managementu.  Obsahuje tři tematické celky s 9 moduly:

1) General Management

– Management změn (Total Change Management)

– Systémy managementu a řízení

– Controlling

2) Organizational Management

– Zlepšování a optimalizace

– TPM Basics (Základy produktivní údržby)

– JIT Basics (Just in Time)

3) Operations Management

– TFM (Total Flow Management), Management toku materiálu a informací

– TSM (Total Service Management), Řízení služeb a administrativy

– Management kvality

logo-evropsky-socialni-fond-eu-msmt-OP-program