Comp & Ben Academy

 

 • COMP&BEN AKADEMIE. Prestižní komplexní vzdělávací program v oblasti odměňování, motivace a řízení výkonu, který pod garancí fakulty pořádá společnost BD Advisory. Akademie se skládá ze 6 základních dvoudenních modulů a jednoho doplňkového. Absolventi všech základních modulů prochází závěrečnou certifikací a získávají certifikát Comp&Ben manažera udělovaného fakultou. Informační letáky: COMP&BEN AKADEMIE, Praktický výcvik COMP&BEN Zájemci pro akademický rok 2017/2018 se mohou přihlásit přímo u společnosti BD Advisory: http://www.bdadvisory.eu/cs/edukace/comp-ben-akademie/

Témata modulů:

Modul 1:      Strategie odměňování a komplexní mapa oblasti

Modul 2:      Zajištění tržní konkurenceschopnosti a interní rovnováhy

Modul 3:      Základní mzda a její řízení

Modul 4:      Motivační složky a variabilní odměňování. Řízení výkonu

Modul 5:       Zaměstnanecké benefity

Modul 6:       HR controlling, HR informační systémy, mzdový rozpočet

Modul 7:       Finance pro nefinanční pozice (doplňkový modul)

 

 • PRAKTICKÝ COMP&BEN. Unikátní dvoudenní kurz, který ukazuje praktický přístup k řízení oblasti odměňování v širším kontextu HR. Kurz pořádá pod garancí fakulty společnost BD Advisory.  Informační leták BDA_Praktický_CompBen_2017

Zájemci se mohou přihlásit přímo u společnosti BD Advisory: http://www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben/

 

 • PRAKTICKÝ COMP&BEN PLUS – HR CONTROLLING. Jednodenní kurz, který pod garancí fakulty pořádá společnost BD Advisory.  Kurz představuje nový pohled na HR Controlling z C&B perspektivy.

Zájemci se mohou přihlásit přímo u společnosti BD Advisory: http://www.bdadvisory.eu/cs/edukace/prakticky-comp-ben/

Struktura kurzu:

•             Jak měřit efektivitu HR procesů?

•             Nový HR Controlling – inovativní pohled na problematiku.

•             Návratnost investic do mzdových nákladů (Return on Paycosts).

•             Klíčové ukazatele z Comp&Ben a jejich sledování.

 

Speciální kurzy :

 • Ekonome
 • Manažereské finance
 • Marketing
 • Podniková strategie
 • Podnikatelská etika
 • Účetnictví, daně, audit
 • Informační management
 • Obchodní a pracovní právo

Zájemci mohou kontaktovat sekretariát ISBM.