Akademie aplikované psychologie

AKADEMIE APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE PRO PERSONALISTY: AAPPP – informační leták

  • Základy strategie personálního řízení
  • Výběr pracovníků a výběrové metody
  • Řízení adaptace a pracovní kariéry, uvolňování
  • Hodnocení pracovníků
  • Vzdělávání a rozvoj v organizaci
  • Organizace, organizační kultura a dynamika organizačních změn
  • Výzkumné metody v praxi personálního řízení
  • Absolvování jednoho z volitelných bloků