Managerial Psychology and Sociology

Připravte se na svou mezinárodní obchodní kariéru

28.2.2020 (8:00-16:00) – 29.2.2020 (9:00 – 16:15)

Tento kurz pomáhá účastníkům pochopit roli manažerské osobnosti a rozvinout své manažerské kompetence.

Tento kurz poskytuje podporu pro osobnostní a profesní rozvoj manažerské pozice, zvládání manažerských úkolů, krizí, řízení týmů, jejich motivaci i kontrolu. Kurz se věnuje rozvoji intelektuálního, sociálního i emočního kapitálu manažerů, který je nutný pro zvládání současného pracovního a podnikatelského prostředí. Patří mezi ně i orientace v oblasti stylu řízení a vedení lidí v kontextu podnikové kultury firmy.

LEKTOR: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

PROFIL ÚČASTNÍKA: Manažeři, kteří se snaží rozšířit své teoretické zázemí a odborné dovednosti

REGISTRACE: 224 098 542, michaela.sochorova@vse.cz

CENA: 8 500, – Kč / osoba (včetně DPH)

CERTIFIKÁT: Osvědčení o dosažené kvalifikaci vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze.

OBJEDNAT BONUS: Dokončete tento kurz, zapište se do mezinárodního programu Executive MBA a získejte celkovou cenu tohoto kurzu odečtenou od školného MBA.