Organizace studia

Místo

Výuka nabízených kurzů probíhá standardně v moderních a nově vybavených učebnách Vysoké školy ekonomické v Praze. Pokud jde o kurzy pořádané pouze pro zaměstnance našeho klienta, ať již v případě kurzů na míru nebo kurzů ze standardní nabídky, je možné školení realizovat přímo v prostorách firmy.

Čas

V našem portfoliu najdete jak krátkodobé kurzy či školení, tak víkendové nebo několikadenní semináře. U kurzů na míru je samozřejmě datum a délka školení přizpůsobena požadavkům klienta.

Cena

Cena standardních kurzů je pevně dána ceníkem, u kurzů na míru se jejich cena odvíjí od náročnosti přípravy a realizace, která je dána požadavky každého klienta. Pro stálé klienty nabízíme zajímavé bonusy a slevy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague