Management kvality

Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) během roku 2014 realizovala pilotní projekt  OP VK, který pokračuje v letech 2015-2016.

Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0163.

Vzdělávací program oslovuje  především vedoucí pracovníky a specialisty středního a vyššího managementu.  Obsahuje tři tematické celky s 9 moduly:

1) General Management

- Management změn (Total Change Management)

- Systémy managementu a řízení

- Controlling

2) Organizational Management

- Zlepšování a optimalizace

- TPM Basics (Základy produktivní údržby)

- JIT Basics (Just in Time)

3) Operations Management

- TFM (Total Flow Management), Management toku materiálu a informací

- TSM (Total Service Management), Řízení služeb a administrativy

- Management kvality


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague