Termíny

18.6.2018 - 18.6.2019 - Přijímací řízení – MBA studium

Hledat
Pokročilé hledání
Proběhne kurz MBA v ČJ Financial Accounting

21.9.2018 22.9.2018

Accounting, Taxation and Auditing

Absolventi tohoto modulu by měli být schopni interpretovat finanční pozici a výkonnost účetní jednotky na základě jejích finančních výkazů. Také by měli porozumět procesu přípravy finančních výkazů. Kromě toho by měli být schopni posoudit daňové dopady jednotlivých operací. Absolventi se dále naučí využít finanční informace pro řídící účely (controlling, rozhodování, atd.) a měli by být schopni navrhnout účetní model, který by poskytoval vhodný informační vstup. Poslední, ale neméně důležitý cíl modulu, je naučit posluchače porozumět, jak jsou finanční informace revidovány a kontrolovány, aby bylo možné posuzovat jejich spolehlivost.

Modul je tvořen následujícími kurzy:

  • Financial Accounting
  • Taxation and Auditing
  • Applied Accounting

Výuka Financial Accounting (Modul VI.) probíhá 21.-22. září 2018 v místnosti RB 438 (4.patro v Rajské budově) na Vysoké škole ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.