Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kaizen/Lean Basics

Absolvent se naučí:

 • Tvorba hodnot, eliminace plýtvání, systematizace a organizace pracoviště, plánování, audity.
 • Strukturované řešení problémů (kořenové příčiny a jejich testování, akční plán, vizuální řízení, Kill Phrases)
 • Nástroje kvality, motivace a motivy změny

1. den

 • Historie a principy kontinuálního zlepšování
 • Tvorba hodnot – definice a eliminace plýtvání
 • Systematizace a organizace pracoviště prostřednictvím 5S
 • Workhopy 5S, plánování a audity, Standardizace

2. den

 • Demingův cyklus, PDCA, SDCA
 • Strukturované řešení problémů, Kaizen Board
 • 7 nástrojů kvality, Vizuální řízení firmy
 • Motivace a motivy změny, Kill Phrases
 • Trénink na simulační hře

Termíny: viz aktuality

Přihláška: zde