Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Téma Operations Management

Kaizen/Lean Basics

Absolvent se naučí:

  • Tvorba hodnot, eliminace plýtvání, systematizace a organizace pracoviště, plánování, audity.
  • Strukturované řešení problémů (kořenové příčiny a jejich testování, akční plán, vizuální řízení, Kill Phrases)
  • Nástroje kvality, motivace a motivy změny

Total Production Management

Absolvent se naučí:

  • Autonomní údržba, systém komplexity
  • Vizuální management, příklady efektivity ve firmě
  • Měření efektivity

Just In Time

Absolvent se naučí:

  • Systém Pull – Push
  • Dimenzování procesu (pracoviště/linky/kanceláře), logistika procesů
  • Ergonomie a uspořádání pracoviště
  • Kanban, supermarkety, mizusumashi - pull logistika

Všechny moduly jsou vyučované zkušenými lektory.

Hledání kořenové příčiny - Kaizen/Lean Basics

Měření efektivity - Total Production Management

Dimenzování procesu - na simulační hře - Just in Time