Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Lektoři

Lektoři programu jsou osvědčení praktici s dlouholetou zkušeností z oboru:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Od roku 1972 působí na katedře managementu Fakulty podnikohospodářské (odborný garant vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma, garant předmětů: Management kvality, environmentu a bezpečnosti, Metody a techniky v systémech managementu kvality, Řízená praxe v oblasti managementu kvality, Společenská odpovědnost organizací, Oborová specifika managementu v automobilovém průmyslu).

V letech 2001 - 2007 předsedkyně České společnosti pro jakost, v současnosti čestná předsedkyně. Je členem Rady kvality ČR, člen předsednictva Rady, člen Řídícího výboru Programu Česká kvalita, člen odborné sekce pro ochranu spotřebitele a odborné sekce kvality Hospodářské komory. Působí dále ve Sdružení pro oceňování kvality – předseda, členka řídící rady NC za CSR a udržitelný rozvoj, hodnotitelka Národní ceny kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.  V Českém institutu pro akreditaci (ČIA) působí jako odborný expert pro akreditaci systémů managementu společenské odpovědnosti.  Má bohatou publikační činnost a je spoluřešitelkou řady projektů v oblasti kvality. Držitel ocenění za dlouholetý přínos v oblasti kvality jak na národní úrovni (Cena Anežky Žaludové), tak i mezinárodní úrovni (Certifikát izraelské Společnosti pro kvalitu).

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

ivo_formanekJe absolventem oboru Automatizace výrobních technologií na Fakultě strojní a elektrotechnické VŠB–TU Ostrava. Ve stejném oboru získal i doktorát a habilitoval se. Po dokončení vysoké školy nastoupil do Nové huti Ostrava (dnes ArcelorMittal Ostrava a.s.), kde postupně pracoval jako konstruktér, projektant, vedoucí projektant a projektový manažer. Od roku 2001 působil ve firmě ABB jako manažer inženýrského centra ABB Česká republika. V roce 2011 se stal manažerem inženýrského centra firmy Rockwell Automation Česká republika. Hlavním úkolem obou dvou výše zmíněných inženýrských center byla podpora globálních projektů nadnárodních firem v oblasti metalurgie, strojírenství, chemii, těžbě surovin a ve výrobě potravin a léčiv. Dnes pracuje na Vysoké škole podnikání a práva, a.s., kde vede Katedru podnikání a managementu, dále působí jako lektor na MBa programu ISBM FPH VŠE.  Jeho dlouhodobým odborným zájmem je průmyslové inženýrství a řízení kvality. V roce 2013 získal profesní kvalifikaci Manažer kvality (kód: 62-001-T). Nezanedbatelnou část jeho aktivit představuje spolupráce s průmyslovými podniky a vzdělávacími a poradenskými společnostmi (ArcelorMittal Ostrava a.s., DTO CZ s.r.o., Foxconn CZ s.r.o., Kapka plus s.r.o. atd.)

 Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

felipe_martinezVystudoval Pontificia Universidad Javeriana v Bogotě v Kolumbii a absolvoval doktorské studium managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vývoj jeho kariéry byl ovlivněn tématem procesní excellence, a to specificky dvěma hlavními oblastmi - Lean Management a Organizační Design. Jako poradce se zabývá těmito tématy, mezi jinými také průmyslem 4.0. Jeho výzkum v lean managementu se zaměřuje na měření štíhlosti organizace a uplatňování těchto metod v netradičních institucích a oblastech jako je lean ve zdravotnictví, lean ve vysokoškolském vzdělávání a lean v personalistice. Jako mentor působil ve více než 30 LEAN SIX SIGMA projektech. Je držitelem ocenění Excelentní pedagog FPH. Pracovně působil ve společnostech Macron Software, s.r.o., Plural Consultores S.C., Bogotá a Cali, Kolumbie, Garware Elastomerics Limited, Pune, Indie, AIESEC, Buenos Aires, Argentina & Bogotá, Kolumbie, Northern Telecom de Colombia – NORTEL, Bogotá, Kolumbie, Univerzita Pardubice. Pardubice. Je Certifikovaným projektovým praktikantem – IPMA Level D®, dále má certifikáty LEAN for service and office – Michigan University, Six Sigma - Green Belt, TRIZ, EFQM.

Ing. Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery. V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika. Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu). Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu. Zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie. V současné době spolupracuje s leadery velkých firem a koučuje střední manažery.

Vizitka lektora

 Ing. Ingrid Haburaiová, PhD.

Absolventka Technické univerzity v Košicích, kde absolvovala doktorské studium v oblasti managementu kvality. Zúčastnila se několika studijních a lektorských stáží ve Finsku a Španělsku. Od roku 2006 pracovala jako konzultantka Kaizen Institute. Autorka řady článků z oblasti managementu kvality a kaizen. V současnosti pracuje jako nezávislá konzultantka.

Vizitka lektora

Ing. Jiří Žižka

Absolvent oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působil ve společnostech Valeo autoklimatizace Rakovník a KONE Ústí nad Labem. V součastnosti působí jako konzultant.

Vizitka lektora